20 december 2016

Julklapp till svenskfinland


Vård. Ett förslag om en sjukhusjourreform väcker starka känslor i Finland.
Många av kritikerna befarar att den kan bli ett bakslag för det svenska i Finland, då svenskspråkiga patienter riskerar att inte få avdelningsvård på sitt modersmål.
– Regeringspartierna i riksdagen har medvetet röstat för en linje som innebär att den svenskspråkiga befolkningen inte har samma rätt till vård på modersmålet som den finskspråkiga befolkningen. Det här beslutet uppfyller inte de krav som riksdagens grundlagsutskott har ställt, säger intresseorganisationen Folktingets ordförande Thomas Blomqvist till mediebolaget Yle.

Av den anledningen vill jag, som plåster på såren, bidra med en liten ljudklapp till det kränkta finlandssvenska folket och min förhoppning är att julefriden ändå skall infinna sig så småningom. Kassetten Juletid innehåller enbart artister med svenska som modersmål. Ett säkert kort således.

2 kommentarer:

/// Björn sa...

Min e gul å fungerar fortfarande.

Tommy sa...

Låter bra det, Björn. God jul!