25 april 2011

Andra sidan

foto: Jacques-Henri Lartigue (1894-1986)

Inga kommentarer: