22 oktober 2010

Global Positioning System

"Orden är ett slags reparation: är ingenting trasigt, behövs de inte. Exempel? Så snart en annan människa kommer in i mitt rum, går det sönder. Du hör mig tala, jag försöker laga det." (Horace Engdahl)

Jag måste distansera mig till ovanrapat, katalysera innehållet och bearbeta partiklarna bit föt bit.

Inga kommentarer: