25 augusti 2010

Evert och ingen annan


Vi ägnar oss en lite stund åt diktaren, trubaduren, författaren, musikern och tecknaren Evert Taube som föddes 1890 ( i Oscar II:s tid och kylig marsmånad) och levde fram till 1976 (året när Gärderud och Virén sprang hem OS-guld).
Vad kommer ni först att tänka på när jag nämner namnet Evert Taube? Hans visor? Teckningar? Snusnäsduken eller lutan? Vibratorösten? Tankeassociationer sätts onekligen i rullning.
Frågade för några dagar sedan en person på känd gata om dennes tankar angående begreppet Taube. -"En skrålande fyllgubbe!" svarade personen barskt. Jag kastar inte första stenen. Vem är jag att....
Poeten, skalden och bohemen tillbringade mycken tid på Freden där han med hög röst kommenterade krubbet, drickat, politiken och pressen. -"Att vara bohem är att uppleva. Förresten - Boheme är opera, inget annat". Sedan drog han en vals, Calle Schewens vals och han Rönnerdal han börja' skutta, han.
För Sverige i tiden. Evert - denne allsångens pionjär - har en särställning bland visdiktare och trubadurer i Svedala. Mången förståsigpåare menar att Evert slår Dan Andersson, Gustav Fröding, Uffe Lundell, Olle Adolphsson och Birger Sjöberg etc med hästlängder. Ja, rent utav större än Jesus.


2 kommentarer:

Clas Holm sa...

Du Tommy, större än Jesus va nog att ta i, men en gigant e han, Gammal sjöbuse, med musikalisk rännskita

Tommy sa...

Clas! Jag kanske överdriver där en aning. Jag kanske är ute på hal is.