3 maj 2017

Gata upp och gata ner

Björngårdsgatan. Den sträcker sig från Sankt Paulsgatan i norr till Fatbursgatans slut i söder.

Inga kommentarer: