28 november 2016

Schenkmanis

I den extremt uppskattade serien (reds.anm) Människor vi minns men som vi inte kommer ihåg om vi inte blir påminda om dem fortsätter jag med den svenske programledaren i TV och radio och författaren Ulf Schenkmanis (bilden).


Jag ifrågasätter inte ert minne men det kan ändå vara på plats med en fräsch uppdatering. Ulf blev ju framför allt känd för sin programledarroll i det mycket populära TV-programmet Trädgårdsdags.


Själv hade jag ingen speciell relation till honom om jag nu inte nämner Livslust som jag sporadiskt tittade på under 90-talet.
Schenkmanis lämnade jordelivet 2004 i en ålder av 70. Frid över hans minne.


Idag är det annars 15 år sedan en annan välkänd figur tog farväl av oss: Gunnar Hällström. Till honom har jag all anledning att återkomma.

Inga kommentarer: