28 maj 2016

I Paasilinnas anda

Paasilinna. Dammar av ännu en som synes. Volotinens första fru och annat gammalt. Orginaltitel: Volomari Volotisen ensimmäinen vaimo ja ynnä muuta. Översättning Camilla Frostell.

Ur boken plockar jag fram de inledande meningarna i kapitlet Gungstolen från Tavastland:

Detta var det galna året 1968 när studenterna i Europa gjorde revolt. Vietnamkriget trappades upp, Martin Luther King blev mördad och Saima kanal invigdes. Gud och försäkringsbolagen hade fullt upp, Volomar Volotinen nådde också ett av sina mål, han blev ordinarie skadeinspektör och försäkringsbolaget Joukahainens chef höll ett litet tal till honom i huvudkontorets kafè.

- Gud i himlen är allsmäktig och visst går det an att sätta sin lit til honom. Men som vi vet hjälper Gud inte alla, han varken hinner eller vill, Det har vi sett.

Chefen gjorde en liten paus som för att ge eftertryck åt budskapet till den unge inspektören.

- Här på jorden är det försäkringsbolagen som sköter vår Herres åligganden. Om inte Gud hjälper, hjälper ömsesidiga försäkringsbolaget Joukahainen. Vi på Joukahainen är så att säga Guds ställföreträdare på jorden, eller i alla händelser hans representanter. När folk råkar riktigt illa ut, då skyndar Joukahainen till undsättning.: kompenserar änkan för den avlidnes makens liv, ersätter kostnaderna för sjukhusvård, bygger upp nedbrunna hus, gottgör tjuvars och mördares illdåd. Vi är viktigare än läkarna, för utan oss skulle läkarna inte få sitt arvode. Försäkringsbolagets beslut om ersättning lindrar en nödlidandes plåga bättre än prästens innerligaste förböner. Polisen kan inte ge samma omfattande skydd som en bra försäkring. Vi är änkornas stöd och de föräldralösas trygghet, vi skyddar nationell och enskild egendom och värnar om landets självständighet, vi är kort sagt nationens ryggrad.

Har ännu en lässtund framför mig - en skröna helt i Paasilinas anda! Ja, jag skrattar ofta och gärna. Underhållning av bästa slag.

Inga kommentarer: