28 januari 2016

Himmel och helvete

Pastorn i församlingen håller predikan. Hen säger att himlen är så olik allt vi känner till att vi inte kan föreställa oss den men att det kommer att bli ungefär som en gudstjänst som aldrig tar slut.


 "Det låter mer som helvetet", muttrar en besökare i bänken.

Inga kommentarer: