22 juni 2015

Allsång

Musik och sång fyller en viktig funktion i våra liv - därom råder ingen tvekan. Å andra sidan, det börjar gå inflation i allsångsprogrammen i tv:n. Hellre allsång då än 8-timmars fåniga sportsändningar, kontrar givetvis någon direkt och utan att svälja.

"Lotta på Liseberg", "Allsång på Skansen" och inom kort börjar "Allsång på gränsen". Föreslår att nästa program skall heta "Allsång på gränsen till nervsammanbrott" alternativt "Allsång på gränsen till vad man klarar av". Det är mycket nu.

Men, nu skall jag inte vara sån. Jag behöver icke titta. Jag kan sysselsätta mig med något annat som vederkvicker min själ, återuppta min vurm för körsång t ex, den sportfåne jag är. Smaken är naturligtvis delad som den bekanta baken. Tack!

Inga kommentarer: