20 maj 2015

Dåtidens korrespondens och lagring

Redan Mesopotamien, och det var ju inte precis i går om man säger, var en byråkrati. Här ett exempel ur forntidens korrespondens, inskrivet på en lertavla under den gammalassyriska tiden:

"Sänd mig en åsnelast av tenn och skicka den till staden Burushattum med mannen Ura. Bestäm dig, om din åsna möter mig i Burushattum eller ej, och berätta för mig i god tid hur du gör.
Bäste bror, tvinga mig nu inte att avgöra detta själv och under eget ansvar. Polisen är ganska hårdhänt just nu. Jag åker inom fem dagar."

Ett sms skrivet på lertavla. ...."och ju längre tillbaks i tiden vi beger oss, desto bättre och hållbarare har lagringsmetoderna och informationsbärare faktiskt varit." Vad kommer framtidens arkeologer att finna, om sisådär låt oss säga 1 500 år, när de gräver ut information från vår tidsålder? Ingenting?


(Källa: 404 - Utflykter i glömskans landskap. Ilshammar och Larsmo. Atlas)

Kvällsfunderingar!

Inga kommentarer: