14 april 2015

Modiano


Läser den här just nu. Modiano skriver om sin undflyende far och vi förflyttas tillbaka till ockupationsåren och till en by i utkanten av Fontainebleauskogen. Jag har femtiotalet sidor kvar.

För De yttre boulevarderna tilldelades Modiano Franska akademiens stora romanpris 1972.

Inga kommentarer: