13 december 2014

What's Up


 
 
Michael Landau - Robben Ford - Jimmy Haslip - Gary Nowak. Mer behöver inte sägas!
 
- - -
 
Läser Lena Anderssons kolumn i dagens DN där hon klarsynt skriver att, "det går inte att förhandla med partier som inte kan förlora något i förhandlingen. En förhandling där ena saknar skäl att kompromissa är mer underkastelse än förhandling."
 
Avslutningsvis binder hon ihop kolumnen med: "prata med" missnöjesmänniskor och sverigedemokrater bör man göra, samtala, debattera, spegla, försöka övertyga, gå i dialog, bete sig hövligt och anständigt - men inte förhandla.
 
Detta får bli lite som dagens understatement!

Inga kommentarer: