18 oktober 2013

Sanningen

Under en gudstjänst i Nedervetil, och det här är för många år sedan, utbrister prästen plötsligt inför den sovande och glest befolkade åhörarskaran:

- "Hä no bäst ti tala sanning så behöver man int komma så noga ihåg va man ha sagt!"

 
Under de senaste dagarna har jag gått runt och funderat på vilket djur som skulle vara värst att vara:
 
gris eller älg.
 
 
Instamomentum. Redigerade ögonblicksiakttagelser. Kanske borde jag försöka med äkthet någon gång. Lite som att tvätta glasögonen. Eller låta bli. Fast, ändå inte. Ja, eller om ni skall röka här inne så får ni gå ut. Lite så.

Inga kommentarer: