1 oktober 2013

Donner


Snackade med Jörn Donner på bokmässan i helgen, frågade honom om han kunde tänka sig att skriva en autograf, "kan ju bli värdefull sen när du lämnat detta jordeliv". Donners karakteristiska svar löd som följer:

-"Nå, det vete fan!"

Inga kommentarer: