5 september 2013

AntigaylagPoliserna, hånfullt leende, i bakgrunden. Batonger redo att användas. Läste i en artikel att 38 % av ryssarna sätter likhetstecken mellan homosexualitet och mentalsjukdom. I en annan undersökning kommer det fram att hela 88% av befolkningen stöder den nya lagen som förbjuder propaganda för icke-traditionella läggningar bland minderåriga.

Våld och attacker mot homosexuella är vanliga ingredienser i det vardagliga Ryssland, legitimerat av den nya och omdebatterade antigaylagen.

Det känns som man förflyttas 60-70 år bakåt i tiden.

Inga kommentarer: