8 november 2011

KB

Da, i et ojeblick. Dansk dynamit. Ja, om henne finns mycket att berätta, född 1885, död 1962. Driftig kvinna. Djärv.  Hennes far, kapten Wilhelm Dinesen, var en tapper och äventyrslysten man; han var krigare och jägare men även konstnär och hos dottern spårar man lätt sådana drag. Karen gick på målarskola i Köpenhamn och fortsatt sina konststudier bland annat i Paris. Efter hand stod det klart för henne, att hennes håg och läggning inte var målarens utan författarens. Hennes beläsenhet ofantlig, suverän skildrare av såvä 1700- och 1800-talets kultur och historia. För övrigt kan det konstateras att hennes syn på livet var mörk och smärtfylld, människan är en obotligt ensam varelse och hennes öde tragiskt, att lida nederlag är det naturliga.
Fin bild på Karen, sittandes i favoritfåtöljen....og lidt senere slutter jag min tankegang kring henne.

Inga kommentarer: