2 november 2011

FiladelfiaI samma ögonblick som jag skriver dessa ord ringer kyrkvaktaren på avstånd med sin klocka, orgeln brusar med svällande kraft. Naturens stora pulsslag darrar i mitt bröst och snart skall vinter råda och jag jublar. Inte. Ett tusenfaldigt eko svarar mig. Det är nyheter, på radion.

Oj, vad har vi här nu då? En raritet. Valfritt. Det är upp till dig att bestämma. Subjektivt åsiktstagande. Det här alstret kom till mig för ett par månader sedan, som en blixt från klarblå himmel. På baksidan av denna 45:a läser jag följande; Det är vår bön att sångerna skulle förmedla en fläkt av väckelse och andligt liv till människorna i våra bygder, till trons folk både i vårt land och andra länder.

En strängbandsupplevelse med textande trossystrar och musicerande bröder från Filadelfia. Missionären och evangelisten E.Howard Anderson som förkunnat evangelium i drygt 20 länder besökte Närpes i augusti och september 1965 medverkar också på vaxet. Och tittar jag riktigt noga känner jag igen både mor och far. Inte visste jag att de lirat in en platta ihop! Hatten av.

Inga kommentarer: