12 september 2011

På pastorskansliet

Den tiden samtalen förenades manuellt när man ringde i Gamlakarleby hände det ofta att telefonissan kopplade fel så att man kom till orätt abonnent. En dag skulle Janne H. ringa till en firma i staden och beställa bigödsel men märker att han kommit till fel nummer.
- Nå var är he nu tå?
- På pastorskansliet.
- Nå nu har he fari ritti ti helveti.

Inga kommentarer: