4 augusti 2011

Rörelse

Extrema ideologier och ensamma galningar. Paranoida fantasier med Internet som Grogrund. Kvinnliga katolska präster? Nej! Syndakatalog. Ja! Liturgi. Inomkyrkliga. Catwalk. Exkommunikationen. Rökruta. Envisa kanadagäss. Gäddhäng. Eftervärlden. Kyssa gravar. Policydokument? Senviktoriansk anda. Vanmakt. Övergångar. Trojaner. Avkastning ger SJ reprimand. Biljett: inget tåg. Om du inte träffar henne, så säg inget, men om du träffar henne kan du framföra kära hälsningar från mig. Börsras. Stockholm är dock vackert och den ena byggnaden vackrare än den andra. Nästan. Banbrytande matlagning!

Inga kommentarer: