2 juli 2011

Datasnillet

Jag sa till hustrun att en dator trots all sin kraft och sinnrika konstruktion i grund och botten är en ganska dum maskin som bara kan förstå två enkla instruktioner.
-"Verkligen!" sa hon med eftertryck. -"Ja, i så fall borde ni två komma bra överens". (MIKE KNOWLES)

Inga kommentarer: