6 juni 2011

Rätt skall vara rätt

Nu har jag fått rät(t)sida på det hela, hoppas jag. På Sveriges nationaldag och allt. Känns onekligen bra. Jo. En schlager som visat sig slitstark under lång tid kan utan tvekan kallas för "evergreen". Uttryck som "slagdänga" och "landsplåga" (t ex Booten Anna och Hubba Hubba Zot Zot) associerar till hög popularitet vid en viss tidpunkt. Sedan har vi ju kupletten (här tänker jag Karl Gerhard) att brottas med. Den är däremot knuten till revyn. Visan å sin sida är en mer vitt förgrenad genre som till viss del överlappar den förstnämnda genren. Vi snackar överlappning.
Om kotletten så att säga trillat ner i rätt stekpanna tillskriver jag Skifs "Härligt härligt men farligt farligt" genren "evergreen".

Utantill-inlärning.

Inga kommentarer: