23 maj 2011

Hals över huvud

- Den som skär halsen av sin näste kan inte bära huvudet högt.

- Fåraherden var from som ett lamm och tackade för steken.

Inga kommentarer: