22 februari 2011

Klädbyte


Esa Seppänen, född 1933, är pensionerad överstelöjtnant, var adjutant åt den förre finske presidenten Kekkonen. Seppänen har skrivt flera böcker om relationerna mellan Finland och Ryssland. I sin bok UKK ja syvä jälki berättar han intrikata historier om den forne festglade landsfadern.

AHTI

Inga kommentarer: