1 november 2010

Arenaföreställningar

You can make a very strong case that the large Stadium show is not an American art form at all and that it was really the Rolling Stones and Pink Floyd who invented it.

MICK JAGGER
Det finns väldigt mycket som talar för att de stora arenaföreställningarna inte alls är nån amerikansk konstform och att det i själva verket var Rolling Stones och Pink Floyd som uppfann den.


Inga kommentarer: