4 juli 2010

Tampere

År 1779 lät Gustaf III grundlägga staden Tammerfors, numera officiellt endast Tampere. Tredje största staden i landet och genom staden flyter Tammerkoski som leder Näsijärvis vatten ut i Pyhäjärvi.

Endast 0,5% av invånarna är svenskspråkiga vilket betyder att staden är enspråkigt finsk.
Pyynikkiåsen är ett viktigt fundament i Tamperes natur. På åsens topp står det välkända utsiktstornet (med restaurang) som stod klart 1929. Pyynikki är ett förträffligt rekreationsområde året runt och ligger bara på ett par kilometers avstånd från centrala Tampere.

Pyynikki sommarteater (grundades 1948), med sin roterande åskådarläktare, är även den ett fett riktmärke. Till roterande läktare har jag all anledning att återkomma till längre fram.

Under min skoltid i Närpes låg Tampere oftast i topp när anordnandet av klassresa kom på tal.
Nä, det sa jag inte. Canth föddes i staden.

Inga kommentarer: